Wat is middenspanning en wat komt er kijken bij een middenspanningsinstallatie?

In dit artikel leggen wij uit wat middenspanning is en waar we het voor gebruiken. Ook laten wij zien hoe middenspanning omgevormd wordt tot bruikbare spanning voor bijvoorbeeld in uw pand. 

 

Wat is middenspanning?


Stel u voor, u heeft een bedrijfspand en deze moet worden voorzien van stroom. Hiervoor is spanning nodig. En deze spanning komt via het middenspanningsnet. Middenspanning is wisselspanning van 1000 volt t/m 20.000 volt en is dus niet zomaar te gebruiken. Het zal eerst omgevormd moeten worden tot een bruikbaar nummer. Hiervoor gebruikt u een transformatorstation.


Hoe zit een middenspannigsinstallatie in elkaar?


Een middenspanninginstallatie, ook wel een transformatorstation genoemd, is een samenhang van verschillende componenten op middenspanningsniveau. Denk hierbij aan een installatie bestaande uit een middenspanningschakelaar met daarachter een transformator. Deze installatie is aan te sluiten op een middenspanningsnet. Het middenspanningsnet is een elektrictieitsnetwerk welke met behulp van ingegraven middenspanningkabels geografisch gelegd wordt. Op een middenspanningsnet zijn meerdere middenspanninginstallatie aan te sluiten. Veel voorkomende middenspanningsnetten met installaties zijn een inkoopstation voor de netbeheerder met daarachter twee of meerdere transformatorstations aangesloten in het netwerk.


Hoe ziet een elektriciteitsnet eruit?


Middenspannig is dus een deel van een veel groter netwerk dat begint bij een elektriciteitscentrale. Er zitten veel meer stappen tussen deze centrale en de stroom die uit het stopcontact komt.


Het elektriciteitsnet bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • De elektriciteit wordt opgewekt in een elektriciteitscentrale
 • Via hoogspanningslijnen loopt het naar een hoogspanningsstation
 • Vanaf dat station loopt elektriciteit via lokale hoogspanningslijnen door naar hoogspannings-transformatorstations
 • Daar wordt de hoogspanning omgezet naar middenspanning
 • Via die transformatorstations gaan er ondergrondse middenspanningskabels naar transformatorstations die de middenspanning omzetten naar bruikbare hoeveelheden elektriciteit.


Spanning reduceren naar bruikbare kV


De spanning uit een elektriciteitscentrale is dus veel te hoog voor gebruik. Daarom is het noodzakelijk om dit te reduceren tot een bruikbare hoeveelheid. Dit gebeurt op de volgende manier.
Alle onderdelen van het elektriciteitsnet kunnen elektrische en magnetische velden opwekken. Hier gaat het om velden met een frequentie van 50 Hz, ook wel extreem laagfrequente velden genoemd. Stroomnetwerk energiecentrales, zonnepanelen en windturbines wekken elektriciteit op. Een landelijk hoogspanningsnet van 380 en 220 kV transporteert deze stroom naar heel Nederland. Zogenaamde onderstations of hoogspanningsstations zetten deze hoge spanningen om in iets lagere hoogspanningen van 150, 110 en 50 kV. Het lokale netwerk van hoogspanningslijnen van 150, 110 en 50 kV verdeelt de stroom verder naar verschillende steden en dorpen. Daar reduceert het onderstation de spanning verder naar middenspanning (tussen 3 en 25 kV). Ondergrondse middenspanningskabels voeren elektriciteit naar transformatorkamers in woonwijken.

Transformatorstation - Middenspanning | DBT Energie

Een transformatorstation voor mijn bedrijf


DBT-Energie bouwt transformatorstations middenspanning voor klanten om de spanning om te laten zetten naar bruikbare energie. Transformatorstations worden voornamelijk aangeschaft door alle afnemers van elektriciteit met een hoge vermogensvraag. Dit doen wij ook voor de netbeheerders zelf. Met alle netbeheerders hebben heeft DBT Energie raamovereenkomsten. In het geval van een inpandige toepassing leveren wij deze compleet met installatie en aansluiten.

Het hebben van een eigen transformatorstation


Het bezitten van een eigen transformatorstation brengt wettelijke verplichtingen met zich mee. Onderhoudsbeleid en installatiemanagers (IV) zijn belangrijk voor het waarborgen van de veiligheid. Ook de elektrische installatie van de apparatuur is van invloed op de bedrijfszekerheid. Veel bedrijven kunnen dit intern niet realiseren. Gelukkig heeft DBT Energie de kennis en ervaring om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ons gekwalificeerde team zorgt ervoor dat uw installatie veilig is en blijft. Daarnaast zorgen we ervoor dat de installatie altijd blijft draaien, ook tijdens onderhoud.


Wij beschikken over personeel dat conform de BEI (Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties) en NEN-EN 50110-1, NEN 3140 en NEN 3840 bevoegd is om de rol van Installatieverantwoordelijke en Werkverantwoordelijke te vervullen.


Waarvoor kunt u DBT Energie verantwoordelijk maken?


 • Bedrijfszekerheid tijdens onderhoud van transformatorstations.
 • Advies over aanpassingen en het goedkeuren van aanpassingen.
 • Sleutelbeleid en -beheer; uitsluitend toegang voor bevoegden van het station.
 • Toezicht dat alle personen die werken aan de installatie beschikken over de juiste deskundigheid, bevoegdheden en opleidingsniveau.
 • Het controleren of alle werkzaamheden uitgevoerd worden conform de geldende veiligheidsnormen.
 • Het erop toezien dat inspecties van de transformatorstations regelmatig plaatsvinden, waardoor u verzekerd bent van een veilige en functionerende installatie.


Wilt u persoonlijk advies over transformatorstations?


Naast installatieverantwoordelijkheden kunnen de experts van DBT Energie ook het nodige onderhoud uitvoeren, zoals jaarlijkse visuele inspectie van de transformator en oliemonstername. Op deze manier kan het apparaat gedurende lange tijd duurzaam worden onderhouden en gebruikt.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met een van onze specialisten!